Popudem ke vzniku občanského sdružení bylo blížící se kulaté výročí této trati a snaha připomenout ho. Při předávání kalendářů s fotkama z trati proběhla poměrně dlouhá diskuze, výsledkem bylo rozhodnutí o založení občanského sdružení a zahájení přípravných prací na oslavách.
O sdružení
Vejprtská dráha/Weipertbahn
se sídlem Jiráskova 4190, 430 03 Chomutov
email: weipertbahn(a)email.cz
zaregistrováno dne 6.3.2012
IČO: 22749811
Bankovní spojení: bude zřízeno
Vedení sdružení
Tomáš Zavadil, předseda sdružení
Ladislav Drobný, ml.
O činnosti
Občanské sdružení zároveň provozuje stránky trati - www.trat137.unas.cz. Již druhý rok probíhá příprava nástěnného kalendáře. Naší největší snahou v roce 2012 je však příprava oslav stočtyřicátého výročí trati 137 a postupné převzetí patronace a ochranné ruky nad touto železniční spojnicí Chomutova s Krušnými horami.