Členství ve sdružení

  • Členem občanského sdružení se může stát každá osoba starší patnácti let
  • Žádost o členství se podává na vyplněné přihlášce k rukám předsedy občanské sdružení
  • Povinností člena je vždy slušným způsobem reprezentovat občanské sdružení
Více informací poskytne kterýkoliv člen sdružení, nebo přes e-mail.